IJOY JUPITER 70W

950,000 650,000

Một trong những dòng BIGSALE lần này, Jupiter là một trong những con podsystem ngon nhất đến từ ijoy.

Hết hàng

.