DANH MỤC SẢN PHẨM

vape - thuốc lá điện tử

Giảm giá!
1,300,000 1,200,000
Giảm giá!
1,250,000 1,050,000
Giảm giá!
1,900,000 1,700,000
Giảm giá!

THÂN MÁY ( box & mech)

BOX PUFF BOY 200W ( kèm 2 pin QSO cam)

1,950,000 1,650,000
Giảm giá!

THÂN MÁY ( box & mech)

MECH AV XOẮN ( kèm pin QSO cam )

700,000 500,000
Giảm giá!
90,000 70,000
Giảm giá!

THÂN MÁY ( box & mech)

BOX T-PRIV 220W (kèm 2 pin QSO cam )

1,250,000 1,050,000
Giảm giá!

THÂN MÁY ( box & mech)

BOX MAGMA 200W ( kèm 2 pin QSO cam )

1,500,000 1,000,000
Giảm giá!
Hết hàng
1,050,000 750,000
Giảm giá!
950,000 649,000
Giảm giá!
Hết hàng
Giảm giá!
Giảm giá!

POD SYSTEM

POD SYSTEM AMULET

900,000 700,000
Giảm giá!
Hết hàng
1,000,000 800,000
Giảm giá!
2,000,000 1,700,000
Giảm giá!

POD SYSTEM

POD SYSTEM THUMB

1,000,000 800,000
Giảm giá!
Hết hàng

POD SYSTEM

POD SYSTEM PASITO

550,000 450,000
Giảm giá!
800,000 600,000
Giảm giá!

POD SYSTEM

POD SYSTEM PAL V2

900,000 550,000
Giảm giá!

POD SYSTEM

POD SYSTEM PAL V2

750,000 550,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RDA GOON 528 ( AUTH) 2 coil

800,000 600,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RTA MAMBA ( auth) OCC coil

600,000 300,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RDA ALEXANDER ( auth)

750,000 550,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RTA KYLIN (CLONE)

500,000 350,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RTA STACKED (AUTH)

650,000 550,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RDA HADALY SATIN

600,000 400,000
Giảm giá!

Buồng đốt ( ATOMIZER)

RDA HADALY ( Clone)

370,000 270,000
Giảm giá!
400,000 300,000

TINH DẦU VAPE

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
270,000 220,000
Giảm giá!
Giảm giá!
270,000 220,000
Giảm giá!
Giảm giá!
310,000 260,000
Giảm giá!
Giảm giá!
350,000 300,000
Giảm giá!
Hết hàng
350,000 300,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
400,000 350,000
Giảm giá!
Hết hàng
400,000 350,000
Giảm giá!
Hết hàng
400,000 350,000
Giảm giá!
400,000 350,000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

PHỤ KIỆN VAPE

Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

ĐẦU HÚT CHO POD SYSTEM AMULET

150,000 130,000
Giảm giá!
90,000 70,000
Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

ĐẦU HÚT CHO ORION ( 0.1 OHM, 1 CÁI )

150,000 100,000
Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

ĐẦU HÚT CHO ORION ( 0.25 OHM, 1 CÁI )

150,000 100,000
Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

POD THUMB ( 1 cái )

150,000 100,000
Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

COIL RBA POD PASITO

200,000 150,000
Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

COIL OCC POD PASITO ( 1 cái)

110,000 90,000
Giảm giá!

Coil và đầu hút cho POD SYSTEM

ĐẦU HÚT CHO POD SYSTEM DRAG

100,000 70,000
Giảm giá!
150,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Giảm giá!
120,000 100,000
Giảm giá!
200,000 150,000